Základní info / Basic info

Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony!
Svoje umístění naleznete v sekci Výsledky nebo na webu časomíry.

English version

Po dvouleté pauze, způsobené nabitým kalendářem Masarykova okruhu, se letos uskuteční již 6. ročník vytrvalostního závodu BCI 2015. Jedná se o tradiční pětihodinový závod jednotlivců a týmů na inline bruslích, nově doplněný o závod koloběžek. Nejdrsnější kolečkový závod je zkrátka opět tady!

Termín konání: Sobota 3. října 2015

Co vás čeká:

- vytrvalostní inline závod na 5 hodin pro jednotlivce i týmy
- závod pro koloběžky
- jízda pro veřejnost v celé délce okruhu (inline, koloběžky, longboardy, kola)

Harmonogram akce:

8:00 – začátek akce, otevření boxů
8:30-10:00 – registrace, výdej čipů a startovních čísel
9:00 – otevření dráhy pro jízdu veřejnosti na celé délce trati (vstup 50 Kč)
11:00 – start hlavního závodu
13:00 – dětské závody
15:00 – vyhlášení výsledků dětských závodů
16:00 – cíl hlavního závodu
16:00-16:20 – dojezd všech účastníků do cíle, odevzdání čipů
16:20 – vyhlášení výsledků LifeInLine Tour a Českého poháru 2015
17:00 – vyhlášení výsledků a dekorace vítězů Masarykova kolečka
18:00 - ukončení akce

Jízda veřejnosti je určená pro bruslaře, koloběžkáře, cyklisty, longboardisty a další -isty. Podmínkou účasti je přilba, bez ní nebude nikdo vpuštěn na trať. Akce není vhodná pro začátečníky a malé děti. Každý jede na vlastní nebezpečí, což potvrdí u vstupu podpisem.

Aktuální informace na FB https://www.facebook.com/events/606343702801820/

--- English version ---

After a two-year break, caused by a packed calendar of Masaryk Circuit track, will take place the 6th edition of the endurance race Brno Circuit Inline - Masaryk Wheel 2015. It is a traditional five-hour race individuals and teams on inline skates, now completed by race of scooters. Roughest roller race is simply here again!

When: Saturday, October 3, 2015

What to expect:

- 5-hour inline endurance race for individuals and teams
- Race for scooters
- Public ride on the race track (inline skates, scooters, longboards, bikes etc.)

Schedule of events:

8:00 - start of the event, opening of the paddock
8: 30-10: 00 - registration, issue of race numbers and chips
9: 00-10: 30 - public skating on the race track (entrance 2 Euro)
11:00 - start of the race
16:00 - finish
16: 00-16: 30 - range of participants to the finish, handing chips
17:00 - ceremony and decoration of winners
18:00 - end of the event

Public skating before the race is also suitable for cycling, scooters, longboards and other -boards. The helmet is strictly required. The event is not suitable for beginners and children. Everyone goes at their own risk, and is confirmed by the signature at the entrance.

Facebook for fresh info: https://www.facebook.com/events/606343702801820/